A Társaság 

Fontosabb feladataink

- Az érintett emberek egészségügyi ellátásbeli, fejlesztésbeli, foglalkoztatási, szociális, intézményi, jogi és egyéb életfeltételeinek javítása és védelme.
- Az érintettek teljes körű kivizsgálásának, megfelelő kezelésének, képességeik fejlesztésének, minél magasabb szintű ápolásának és gondozásának elérése, valamint az ellátások színvonalának védelme. Mindezek megvalósulásának érdekében speciális gyógykezeléseket, ápoló, gondozó, fejlesztő és egyéb szolgáltatásokat kívánunk megszervezni a Memória Alapítvány és más szakmai szervezetek segítségével, valamint a kapcsolódó törvényi jogosultság megszerzésével. A betegség időbeni felderítését a háziorvosi hálózat bevonásával próbáljuk elősegíteni. 
- Az érintett emberek és gondozóik egymást ismerő, segítő közösségekké szervezése, közösséghálózat kialakítása. Ennek érdekében kiépítjük és ápoljuk a kapcsolatot a más településeken és országokban működő hasonló célú szervezetekkel.
- Kapcsolattartás minden kormányzati és nem kormányzati szervezettel, amelyek a betegeket érintő döntéseket hozzák. Részvétel az emlékezetzavarral és egészségkárosodással foglalkozó szakmai és érdekegyeztető testületek, valamint fórumok munkájában.
- Együttműködés az egészségügyi, és a szociális hálózattal, valamint más állami, társadalmi, önkormányzati és egyéb szervezetekkel. 
- Részvétel a betegek jogainak jogszabályban történő  kidolgozásában és vitájában.
- Tájékoztatás, felvilágosítás információs telefonvonalunkon és az interneten is.
- Hírlevél megjelentetése és eljuttatása minden érintett családhoz.

A hozzátartozók klubja, mint sorstársi közösség

A Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társaságának alapítói tudják, hogy gyakran jelent segítséget a hozzátartozók összefogása és az általuk megszervezett segítő csoportok működtetése, amely lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a problémáikat - őszintén feltárva - olyan emberekkel oszthassák meg, akik naponta hasonló élethelyzettel küzdenek meg. A klub 4 éves működése során szerzett tapasztalataink alapján, mára már világossá vált, hogy a problémák közösek: legtöbben egyedül végezzük az ápolást és a gondviselést, saját életvitelünk teljes feladásával. Az ezzel együtt járó nehézségeket csakis a közös sorsot élő emberek képesek megérteni, mindazt, hogy mit is jelent valójában a demens beteggel való törődés.

A betegek napközbeni foglalkoztatása

2000-2005 között az Akácos Udvarban működő Memória Klubunkban a betegekkel egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozást végeztünk. A klub működtetésével azon egyik  legfőbb célunk valósult meg, hogy családias légkörben segítsünk a betegeknek a létfontosságú információk és  a hétköznapi életvitelhez szükséges képességeik megőrzésében. Mindehhez memória-játékokat, fejtörőket, beszéd, írás, olvasási, számolási, megértési és felismerési gyakorlatokat, valamint realitás orientációs terápiát alkalmaztunk. A feladatokat oly módon szabtuk személyre, hogy a betegeknek élvezetet és sikerélményt jelentsenek. A módszereket és a gyakorlatokat a hozzátartozók is megtanulhatták és betegüknél otthon is alkalmazhatták.  

Megfelelő helyiség és finanszírozás hiányában a nappali klubot jelenleg nem tudjuk működtetni. Folyamatosan keressük a különféle megoldási lehetőségeket a klub mielőbbi megnyitása érdekében. Társaságunk minden megoldásra nyitott.  

Kérjük, hogy ötleteikkel és javaslataikkal - elérhetőségeinken keresztül - segítsék munkánkat! 
 

| Az Alapszabály |  | Jelentkezési lap (.doc formátumban) |  | Hírlevél |