Vagyongazdálkodási Konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara
és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

pályázatot hirdet

,,Az év önkormányzati vagyongazdálkodója 2011''
cím elnyerésére.


A pályázat nyílt, azon olyan személyek vehetnek részt közvetlenül vagy közvetetten - tehát mások általi ajánlás alapján -, akik 2011-ben a legtöbbet tették az önkormányzati vagyongazdálkodás, -vagyonkezelés, -portfóliómenedzsment elmélete és gyakorlata terén.

A pályázati anyagot:
- közvetlen részvételnél maga a pályázó,
- közvetett részvétel (ajánlás) esetén 
 - szakmai és érdekképviseleti szervezetek, kamarák vezetői, testületei, képviselői,
 - minisztériumok, vagy más országos hatáskörű szervek képviselői
 - a nyomtatott vagy elektronikus sajtó szerkesztőségei 
készíthetik el, illetve nyújthatják be elektronikus úton.  

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.  

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. Szakmai életrajz (a pályázó személyes adatai, végzettségek, képzettségek, szakmai tapasztalatok, elérhetőségeik), illetve ajánlás esetén a jelölt neve és elérhetőségei
2. A pályázó által vezetett gazdasági társaság/intézmény gazdálkodási adatai (pl. 2010. évi eredménykimutatás, 2011. év 1-10. hónapjának tényadatai (forgalom, nyereség, vagyon, létszám, legfeljebb 1 oldal), illetve ajánlás esetén a cég megítélése, a vagyongazdálkodás területén kifejtett tevékenységének értékelése 
3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. minőségtanúsítvány, díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok) 

A pályázat benyújtásának (ÚJ!) határideje:  2012. március 20., 24,00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a boros.anita@uni-nke.hu címre. Az E-mail tárgya: ,,Pályázat'' legyen. Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is.

A díj ünnepélyes átadására a III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencián kerül sor. (Budapest, 2012. április 10-11., http://www.vagyongazdalkodas.hu)


Plakett

,,Az év önkormányzati vagyongazdálkodója 2010''
címet a zsűri Dr. Merza Péternek ítélte oda.


 Copyright (c) 2009-2012 - É+L Kft.